Nozul
Rotary Atomizer

Püskürtmeli Kurutucuların dizaynında, hangi atomizasyon yönteminin kullanılacağı oldukça önemlidir.

Besleme sıvısının homojen şekilde atomize edilmesi, ısı ve kütle transfer oranları ile kurutma sürelerinin bütün tanecikler için yaklaşık aynı olmasını sağlar. Böylece, proses tamamlandığında uniform bir ürün karakteristiği elde edilir.

Bakon Püskürtmeli Kurutucularda; yüksek verimde ve kaliteli toz ürün eldesi için, prosese uygun doğru atomizasyon teknolojisi kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

Püskürtmeli kurutucularda,
besleme sıvısının yüzey alanının sıvının kütlesine oranını
büyüterek ısı ve kütle transferini
artırmak için 

- two fluid nozzle

- high pressure nozzle

- rotary atomizer

yardımıyla atomizasyon gerçekleştirilir.

ÜRÜNLERİMİZ
Püskürtmeli Kurutucular Evaporatörler Akışkan Yataklı Kurutucular Ekstraktörler Atomizasyon Teknolojisi CIP (Clean-in-Place) Üniteleri Emisyon Kontrol Sistemleri Termal Yağlı Isıtma Üniteleri
© 2010 Tüm hakları Bakon’a aittir.