Bakon;
gıda, kimya ve ilaç endüstrileri için
Püskürtmeli Kurutucular ve Evaporatörler
dizayn ve imal etmektedir. 

Ar-Ge çalışmaları için Laboratuvar Tip Spray Dryer,

küçük miktarda üretimler için Pilot Ölçek Spray Dryer,

yüksek kapasitede üretimler için Endüstriyel Spray Dryer,

organik çözeltilerin kurutulması için Kapalı Çevrim Spray Dryer

imalatlarımız bulunmaktadır.

Spray Dryer Test Merkezi'miz;
test üretimleri ve scale-up çalışmaları için
kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Tüm hakları Bakon’a aittir.